Products / O-Mex / Omex Ortho Calcium+D 3

โอเม็กซ์ ออร์โท แคลเซียม - ดี3

แคลเซียมชนิดเดียวในท้องตลาด สกัดจากกระดูกปลาทูน่าแท้ 100 % ให้แคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ ที่ประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีน คอลลาเจน เหมือนในกระดูกคน และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตถึง 1.2 เท่า


วิตามินดี 3 จาก Switzerland200 IU.
แคลเซียมจากปลาทูน่า1,600 mg.