รับจ้างผลิตสินค้า OEM กลุ่ม Functional Drink

OEM กลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Drink


บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแรกๆ ของเมืองไทย ที่บุกเบิกตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Functional Drink และได้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงสุดได้รับการรับรองมาตรฐาน

  • ISO 9001:2008
  • ISO/IEC 17025:2005
  • GMP
  • HACCP
  • HALAL

โดยนับจากปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ ขยายไลน์การผลิตในส่วน OEM โดยรับจ้างผลิตอาหารเสริมเพื่อความงามและสุขภาพ ขนาด 50 และ 100 ml. จากประสบการณ์กว่า 30 ปี และเครื่องหมายการันตีถึงมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะทำให้คุณมั่นใจว่าบริการที่ได้รับจากเราจะตรงกับความต้องการอย่างดีที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวรัทชนม์กร (โอ๋) 034-845-270 #301 หรือ 084-394-5522